Om oss

 

 

På Vestlax Mellangård, belägen på Kimitoön i Åbolands skärgård, har samma släkt redan i över 300 års tid idkat jord- och skogsbruk. Idag odlas det på gården bland annat vete, korn, oljeväxter, råg och hö på totalt ungefär 150 hektar. Gårdens skogsbruksmark omfattar dryga 600 hektar.

Rabbe och Hannele Lindroos tog över gården år 1985, varefter de grundade företaget Ab Tempus R & H Oy år 1990. Genom Tempus har Rabbe och Hannele utvecklat gårdens turismverksamhet, som för tillfället består av stuguthyrningsverksamhet, bollhallstjänster och campingområde.

Rabbe och Hannele har tre söner; Kasper, Matias och Einar som under deras uppväxt bidragit till den positiva utveckling som skett på gården.

Om du vill veta mer om oss eller har några frågor, var vänlig och kontakta oss.