Varausehdot: Ab Tempus R&H Oy

Ab Tempus R&H Oy (jatkossa ”Tempus” ja ”omistaja”) noudattaa lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut varauksensa Tempukselle ja Tempus on vahvistanut varauksen asiakkaalle.  

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen.

Varauksen voi tehdä netissä käyttämämme Johku palvelun kautta. Varaus on vahvistettu kun asiakas on maksanut varauksensa ja Tempus on lähettänyt asiakkaalle varausvahvistuksen. Varausvahvistuus lähetetään 1-2 päivää varauksesta.

Laskussa on lomakohteen omistajan nimi ja yhteystiedot. Tämä osoite toimii myös avainten luovutuspaikkana.

Mikäli asiakas ei varauksen yhteydessä maksa varaustaan Tempuksella on oikeus poistaa varaus välittömästi.

Tuplavaraus tai muut varaushäiriöt

Jos asiakkaan varauksen käsittelyn aikana käy ilmi että mökki on varattuna toisessa markkinointikanavassa peruutamme asiakkaan varauksen ja palautamme asiakkaan maksamat rahat.

Muut varaushäiriöt ovat esimerkiksi hinnoitteluvirhe. Pidätämme oikeuden korjata tällaiset virheet. Varaushäiriön sattuessa olemme yhteydessä asiakkaaseen ja yritämme löytää sopivan ratkaisun. Jos emme pääse yhteisymmärrykseen palautamme asiakkaan tekemän maksun.


Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Varauksen voi peruuttaa lähettämällä Tempukselle sähköpostia mikäli loman alkamiseen on enemmän kuin 40 päivää. Tälläisessa tapauksessa asiakkaalle palautetaan varauksen yhteydessä tehty loppusuoritus. Jos asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 40 päivää ennen loman alkua tai sen aikana, asiakkaan maksamaa vuokraa ei palauteta lainkaan.

Edellä määrätystä estämättä, asiakas voi peruuttaa varauksensa mikäli hän, täi joku hänen lähipiirissään sairastuu vakavasti, kuollee tai joutuu vakavaan onnettomuuteen. Peruutukseen on tällöin liitettävä esim. lääkärintodistus.Tempuksen oikeus peruuttaa varaus

Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Tempus voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Tempukselle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Tempus peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

 
Oleskelu lomakohteessa

Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä sunnuntai-iltaan klo 18.00 saakka.

Mökki ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen huoltajalle tai omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, polttopput, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, jos ei muuta ole sovittu. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu.

Lemmikkieläimen tuominen lomakohteeseen on lähtökohtaisesti kielletty, mutta poikkeuksista voi sopia omistajan kanssa. Tupakointi on kielletty kaikissa mökin sisätiloissa.
 

Mökin luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa mökin ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei laskussa toisin mainita. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja mahdollisesta lopputarkastuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

 

Asiakas on vastuussa mökissä aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava mökin omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan mökin omistajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökin sisätiloissa. Mökki on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon.  Asiakas on velvollinen maksamaan mökin siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

Ylivoimainen este

Tempus ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Tempuksesta ja jonka seurauksia Tempus ei kohtuudella ole voinut estää.  
 
 
Huomautukset ja valitukset

Kaikki mökkin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Tempus ole niistä korvausvelvollinen.
 
Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 

Helmikuu 2017.